Udskiftning af vandrør

Vi skal have udskiftet alle vores vandrør som ligger i jorden da de er 30 år gamle, samt at rørspringninger bliver hyppigere.

Følgende billede viser hvordan planen for udskiftning kommer til at se ud.

1. Etape
2. Etape
3.Etape – Er den første der bliver lavet.
4.Etape

Ved hver “etape” vil der blive gravet ud på følgende måde, (repræsenteret ved den farvet streg) der bliver gravet en rende hvorefter nye vandrør bliver lagt i og tilsluttet den blok, derefter bliver de gamle rør skåret af så den blok får vand direkte igennem de nye rør. Dette betyder at den blok ikke er koblet på det gamle vandsystem til vand mellem blokkene.Det vil derefter ikke være nødvendigt at lukke for vandet igen for den blok. Til slut bliver der fyldt jord og genetableret sten igen. Når en blok er færdig går man videre til den næste så hele området ikke behøver at blive gravet op samtidig.

Dette betyder at vi for fremtiden ikke behøver at lukke for vandet på hele kollegiet, men dette kan gøres blokvis.

Spørgsmål sendes til bestyrelsen på glanshatten@gmail.com eller kan tages op på bestyrelsesmøde.

Der vil blive skrevet på facebook når vi får besked fra VVS’er omkring lukning af vandet.

Skriv et svar