Alle indlæg af Christian 84A

Udskiftning af vandrør

Vi skal have udskiftet alle vores vandrør som ligger i jorden da de er 30 år gamle, samt at rørspringninger bliver hyppigere.

Følgende billede viser hvordan planen for udskiftning kommer til at se ud.

1. Etape
2. Etape
3.Etape – Er den første der bliver lavet.
4.Etape

Ved hver “etape” vil der blive gravet ud på følgende måde, (repræsenteret ved den farvet streg) der bliver gravet en rende hvorefter nye vandrør bliver lagt i og tilsluttet den blok, derefter bliver de gamle rør skåret af så den blok får vand direkte igennem de nye rør. Dette betyder at den blok ikke er koblet på det gamle vandsystem til vand mellem blokkene.Det vil derefter ikke være nødvendigt at lukke for vandet igen for den blok. Til slut bliver der fyldt jord og genetableret sten igen. Når en blok er færdig går man videre til den næste så hele området ikke behøver at blive gravet op samtidig.

Dette betyder at vi for fremtiden ikke behøver at lukke for vandet på hele kollegiet, men dette kan gøres blokvis.

Spørgsmål sendes til bestyrelsen på glanshatten@gmail.com eller kan tages op på bestyrelsesmøde.

Der vil blive skrevet på facebook når vi får besked fra VVS’er omkring lukning af vandet.

Info vedrørende container på p-pladsen.

Info vedrørende container på p-pladsen.

Containeren er bestilt så det er muligt for beboere at afskaffe større ting. Vi beder om at nå man smider ting ud så man gør det på en måde hvor de fylder mindst i container, ex. hvis man har noget ikea møbler så skiller man det af inden man smider det op i.

Vi frabeder at man bruger den til elektronik. Dette må man selv afskaffe på genbrugsstationen.

Information vedr. renovering af køkkener Andelskollegiet Glanshatten

Tidsplanen for opstart af renovering på de enkelte køkkener findes nederst på siden

Før håndværkerne går i gang med renovering, så skal der være gjort rent samt fjernelse af alle personlige ejendele i køkken samt andre ting som man ikke ser bortskaffet. Alt tilbageværende i køkkenet når HTH går i gang med renoveringen vil blive smidt ud og bortskaffet. Dvs. at hvis du har hvidevare (køleskabe), reoler, skabe, gryder, pander, knive samt andet inventar som ikke indgår i det nye køkken som er dine egne, er det dit/jeres ansvar at sælge/bortskaffe/gemme dem inden håndværkere kommer hvis det ikke skal smides ud af HTH, dette gælder dog ikke hvis køkkenet har et hvidt eletrolux køle/frys da det skal bruges i det nye køkken. Det skal gøres opmærksom på at i henhold til nye kollegieorden er det ikke muligt at bore, skrue, klistre noget op i det nye køkken med mindre dispensation er givet fra bestyrelsen.

Ovennævnte af køkkener skal ske senest 1 dag før jeres køkken er på tidsplanen, dvs. at alle overflader samt gulv skal rengøres i samme standard som i gerne vil have det afleveret i, hvis jeres køkken er klamt og beskidt er der en chance for at dette vil smitte af på den tilgang håndværkerne arbejder i jeres køkken samt det skidt der evt. vil være i gangen når de går frem og tilbage. En komplet hovedrengøring indebærer at alle synlige overflader samt komfur og ovn gøres pæn ren (ved komfur skal der også renses i mellemrummet mellem bordpladen og selve glaspladen da der ophober sig skidt her), hvis køkkenet er i besiddelse af et Electrolux køleskab i samme model som skal bruges i det nye køkken, skal dette gøres rent og fremstå pænt.

I uge 9 (nogle køkkener starter allerede i uge 8) skal der afskærmes og mures den ene side i jeres køkken, dvs. at håndværkerne skal kunne komme til terrassedøren/vinduet, så det er en god ide enten på forhånd at tømme skabe og skuffer her og hvis der står hvidevare her, vil det hjælpe at rykke dem af vejen, fastmonterede skuffer, hylder og bordplader bliver fjernet af håndværkeren men ikke bortskaffet, dvs. at hvis der står en bordplade med skuffer vil denne bliver skåret over så de kan komme til og sat til side og senere bortskaffe af HTH når de går i gang med renoveringen. (dette er et andet firma som murer til, deraf grundet ingen bortskaffelse samt opstart for alle i uge 9). Den side som skal afskærme, er højre side når du går ind ad din hoveddør, dette gælder for alle blokke. Så når du går ind ad din hoveddør, er det den højre side i køkkenet som vil blive muret til. Hvis man er i tvivl om dette kan man fra den 18/2-2019 se hvordan det ser ud i demokøkken køkkennummer. 84-88.

I løbet af renoveringen vil der blive sat en køkkenvogn til rådighed for at alle beboere mens deres køkken bliver renoveret, den kan findes ude i gården. Vi arbejder også på at få sat nogle ekstra køleskabe op nede i kælderen så der er mere opbevaring for de køkkener berørt af renoveringen. Når jeres renovering går i gang, skal i fremadrettet opbevare madvare enten i køkkenvogn eller kælder delt med 2-3 køkkener samtidig, når jeres køkken står klart skal i flytte jeres madvare. (Kollegiet kan ikke stilles til ansvar for bortkomme mad eller udstyr som forsvinder mens køkkenvogn bliver brugt, vi anbefaler at du markere din mad så andre ved hvis er hvis)

I henhold til nye kollegieroden regler vil der samtidig med HTH aflevere jeres nye køkken, blive lavet et indflytnings tjek samt uddelegering skuffe-/hylde-/skabsplads, hvor minimum en fra bestyrelse vil gennemgå stand af inventar sammen med dig og først derefter når du har underskrevet dokument/tjekliste kan du gå i gang med at bruge køkkenet. Den samme procedure bliver indført ved ind/udflytning fremadrettet.

I uge 10 vil der være mulighed for at se demokøkken i 84-88, hvor det vil være nogle snacks og drikkelse tilstede, (denne date vil blive præciseret når kommer tættere på, eller det kan være tidligere dette vil blive meldt ud på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til glanshatten@gmail.com eller tage fat i en fra bestyrelsen.

Vi glæder os til nye køkkener

Hilsen Bestyrelsen

Andelskollegiet Glanshatten.

(Tidsplanen er med forbehold for ændringer)

Hovedtidsplan

tidsplan(generel tidsplan)

 

Det er denne “blokering/murerarbejde” der skal laves i uge 9. Deraf ville det være en hjælp at fjerne tingene foran.

 

 

 

Varmt vand lukket 2/1-2019

Grundet muligt rørbrud på vand eller fjernvarme, skal vi have VVS’er ud og kigge på det imorgen. Det betyder at varmt vand vil være afbrudt fra tidligst kl 7 imorgen. Måske de også bliver nødvendigt at lukke for det kolde vand og fjernvarmen afhængig af hvad de finder.

Det potentielle rør findes ved cykelskur 2.

Se rød cirkel

Hilsen

Bestyrelsen.

Hvad sker der ved cykelstien?

Fjernvarme Fyn udskifter og renoverer fjernvarmerørene mellem Sydøst Varmecentral og Ring 3 for at gøre klar til at aftage overskudsvarme fra det kommende Facebook-datacenter i Tietgenbyen.

Gravearbejdet starter ved Sydøst Varmecentral og afsluttes etapevis frem mod Ring 3.

Opgravningen betyder, at cykelstien mellem Skærmhatten og Svovlhatten spærres frem til slutningen af august måned.

På nedenstående kort kan du se, hvor vi spærrer cykelstien (markeret med rødt). Der vil være omkørsel for cyklister via Skærmhatten, Store Tornbjerg Vej og Svovlhatten (markeret med blåt).

Efter sommerferien starter gravearbejdet langs Skærmhatten. Strækningen fremgår på kortet herunder (markeret med grønt).

Opgravningen betyder, at de er nødt til at fælde en del buske og træer. Træflisen vil blive kørt til Dalum Kraftvarme og omdannet til fjernvarme. Til efteråret vil der blive plante nye træer og buske.

Varmeafbrydelser

Fra Fjernvarme Fyn:

Opgravningen vil medføre flere varmeafbrydelser for kunder i området. Husk, at du kan tilmelde dig Fjernvarme Fyns gratis SMS-service og få besked, hvis der lukkes for varmen hos dig.

https://www.fjernvarmefyn.dk/kontakt-os/sms-service/