Guide til Renovation

Regler:

  1. Affald skal i de rigtige kontainere.
  2. Stort Brandbart skal til genbrugspladsen.
  3. KUN GRØNNE POSER I MADAFFALD, grønne madaffaldsposer kan hentes i vaskekælderen.
  4. Hvis jeres flamingo eller pap ikke passer i, skal man river det i små stykker.
  5. Ingen store affaldssække der er helt fyldte, vi har ikke plads til dem.

Småt Elektronik:

Beboer kan få afhentet Småt Elektronik via Odense Renovation’s hjemmeside.

I skal selv sætte eletronikken i en pap-kasse ud til Parkeringspladsen ved Kontainerne.

Husk at i ikke kan bestille Småt Elektronik via Selvbetjening, kun via denne side.

Storskrald:

Odense Renovation afhenter også Storskrald.

Det er noget beboerne selv skal bestille, via Odense Renovation’s Selvbtjening.

I skal sætte mærkater på den, Bestyrelsen har opsat en lille mængde nede i Vaskekælderen.

Farligt Affald:

Røde kasser er sat op i vaskekælderen til farligt affald:

Frisk fra Odense Renovation og KollegieBoligselskabet Odense her er instruktioner til kontainerne.

Check Odense Renovation’s Sorteringsguide hvis du er i tvivl.