Q&A

Hvorfor skal de øvrige andelshavere i lejligheden skrive under på salgsaftalen? 

Det skal de ikke da dette nu er mod  dansk lovgivning, vi arbejder pt. på nye salgs papirer der skal adressere bl.a. dette.       

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan finde en køber til mit værelse? 

Det korte svar: Led flittigere!

Det lange svar: Som andelshaver er du forpligtet til selv at finde en ny andelshaver, når du ikke længere selv ønsker at bo på kollegiet. Du er ligeledes forpligtet til at betale husleje og alle andre ydelser til kollegiet indtil andelen er overdraget til en anden person – uanset om du evt. ikke længere bor på kollegiet og ikke kan finde en køber.

Kan jeg sælge til en køber der ikke er fyldt 18 år? 

Umiddelbart nej! Køber skal være fyldt 18 år og være myndig.

Kan jeg bo mit indskud (andelsprisen) op? 

Nej! Du skal betale din husleje hver måned indtil den dato hvorfra andelen er overdraget til en anden person.

Hvor længe går der før jeg får pengene for andelen? 

Du får ikke pengene før køber har indbetalt beløbet og overdragelsen er godkendt. Derefter går der ca. 2 uger før du får pengene. KBS tilbageholder dog kr. 500 for aconto vand, kr. 500 for aconto varme og kr. 500 for aconto el, disse penge får du tilbage når disse ting bliver opgjort det sker i løbet af foråret. Ved tvivlstilfælde og i sommerferien kan ventetiden dog blive en del længere.

Købers far og mor skal betale andelen. Kan de stå som andelshavere? 

Nej. Det skal være den faktiske beboer der står som ejer af andelen da ejeren også skal være under uddanelse. 

 

 

Hvem er kollegiets administrator? 

Kollegieboligselskabet Cortex Park 18A
5230 Odense M

Telefon: 66 13 40 08
Email: kbs@kollegieboligselskabet.dk
Før administrator kontaktes skal Kollegiet Bestyrelser kontaktes først