Hvad er et andels-kollegie ?

Andelskollegie betyder at kollegiet er et selvstændigt ejet kollegie, vi ejer selv grunden og bygningerne. Når man køber et værelse ejer man en andel i kollegiet.