Hvad er et andelskollegie ?

Andelskollegie betyder at kollegiet er et selvstændigt ejet kollegie, vi ejer selv grunden og bygningerne. Når man køber et værelse, ejer man en andel i kollegiet.