Bestyrelsen

Bestyrelsen per 27. Oktober 2021

Formand: Kasper Rasmussen 78B

Næsteperson:  Thalia S. Søgaard 70B

Meninge medlemer: 

L. Philip Balfour 86D

Mikkel Nøhr Dirckhoff 32A

Josh Kallestrup Madsen 80C

 

Suppleanter:

Lone Bach Thygesen 68D

Æressuppleanter: 

Salem (Kat) 70B

 

Ansvarsområder

Hver medlem i bestyrelsen står for et område som bliver aftalt internt i bestyrelsen. Hvis man har input eller gerne vil være med til specifikke ting så kontakt personen som står for området.

Kasper 78B 

-Ansvarlige for Renovations området

– Overblik over alle ansvars områder

Josh 80C

– Vaskekælderen

Phillip 86D

– Mail respondant

– Kontakt til andre ansvarsområder

– Hjemmeside

Thalia 70B

-Sociale arragementer

-Fællesdag

Mikkel 32A

-Diverse

 

Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen og består af 5 bestyrelsesmedlemmer (herunder formand og næstformand) og 3 suppleanter. Formanden er valgt på generalforsamling, men yderligere poster, såsom referent og ordstyrer, fordeles på et konstituerende bestyrelsesmøde. Disse poster varierer efter behov.

Bestyrelsen er ansvarlig for kontakten til og samarbejdet med Kollegieboligselskabet(KBS), samt organisering og afvikling af kollegiets fællesdage. På fællesdage samles hele kollegiet om større opgaver på kollegiet samt generel vedligeholdelse. Det er bestyrelsen man kontakter hvis man har et (kollegierelateret) problem som man ikke selv kan løse – eksempelvis vandskade, klager, netværksproblemer og lignende.