Bestyrelsen

Formand:

Næstformand:       

Menig medlem:   

Menig medlem:    

Menig medlem:   

Pernille Rauff Pedersen

Kasper Rasmussen

Christian Peter Rømhild

L.Phillip Balfour

Tesniem El-Merie

52B

78B

84A

86B

18A

Formand:                Pernille Rauff Pedersen                52B

Næstformand:      Kasper Rasmussen                         78B

Menig medlem:   Christian Peter Rømhild                84A

Menig medlem:  L.Phillip Balfour                                 86B

Menig medlem:   Tesniem El-Merie                              18A

Ansvarsområder

Hver medlem i bestyrelsen står for et område som bliver aftalt internt i bestyrelsen. Hvis man har input eller gerne vil være med til specifikke ting så kontakt personen som står for området.

Pernille 52B  (kontakt nummer kommer ud senere)

- Sociale Arrangementer

- Overblik over alle ansvars områder

Kasper 78B

- Udendørs arealer

- Fællesdag

- Papkontainer

Christian 84A

- Kontakt med KBS

L.Phillip 86B

- Mail respondant

- Kontakt til andre ansvarsområder

- Hjemmeside

Tesniem 18A

- Mail respondant

- Kontakt til andre ansvarsområder

- Hjemmeside

 

Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen og består af 5 bestyrelsesmedlemmer (herunder formand og næstformand) og 3 suppleanter. Formanden er valgt på generalforsamling, men yderligere poster, såsom referent og ordstyrer, fordeles på et konstituerende bestyrelsesmøde. Disse poster varierer efter behov.

Bestyrelsen er ansvarlig for kontakten til og samarbejdet med Kollegieboligselskabet(KBS), samt organisering og afvikling af kollegiets fællesdage. På fællesdage samles hele kollegiet om større opgaver på kollegiet samt generel vedligeholdelse. Det er bestyrelsen man kontakter hvis man har et (kollegierelateret) problem som man ikke selv kan løse - eksempelvis vandskade, klager, netværksproblemer og lignende.