Bestyrelsen

Formand:

Næstformand:       

Menig medlem:   

Menig medlem:    

Menig medlem:   

Christian Rømhild

Kasper Rasmussen

Bertil Uzun

Mads Ketscher

Alexander Huess

84A

78B

20A


32B

Formand:                Bo Henriksen                       80B

Næstformand:      Rasmus Frosted                  30B

Menig medlem:   Ilona Pavelic                          44A

Menig medlem:  Jonathan Worregaard        44B

Menig medlem:   Alexander Huess                  32B

Ansvarsområder

Hver medlem i bestyrelsen står for et område som bliver aftalt internt i bestyrelsen. Hvis man har input eller gerne vil være med til specifikke ting så kontakt personen som står for området.

Christian 84 A (+45 50271507 Specielle tilfælde når mail er sendt)

-Renoveringer

-Kontakt til firmaer/samarbejdspartnere

-Kontakt med KBS

Kasper 78B

-Vedligeholdelse/Akutte skader 

-Kontakt med VVS, Murer, Tømrer mm.. 

-Kontakt med KBS

-Aktiviteter og Events

Bertil 20 A

-Udendørs arealer

-Fællesdag

Mads

-Indkøb af bolde, spil mm...

-Hovedkontakt til Kollegieråd-kassen

Alexander 32 B

-Kontaktperson for bajeland/bar 

-Ansvarlig for Fælles lokale (kælderen)  

 

Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen og består af 5 bestyrelsesmedlemmer (herunder formand og næstformand) og 2 suppleanter. Formanden er valgt på generalforsamling, men yderligere poster, såsom referent og ordstyrer, fordeles på et konstituerende bestyrelsesmøde. Disse poster varierer efter behov.

Bestyrelsen er ansvarlig for kontakten til og samarbejdet med Kollegieboligselskabet(KBS), samt organisering og afvikling af kollegiets fællesdage. På fællesdage samles hele kollegiet om større opgaver på kollegiet samt generel vedligeholdelse. Det er bestyrelsen man kontakter hvis man har et (kollegierelateret) problem som man ikke selv kan løse - eksempelvis vandskade, klager, netværksproblemer og lignende.