Bestyrelsen

Bestyrelsen per 28. Oktober 2020

Formand: Kasper Rasmussen 78B

Næstformand: Mikkel Dirckhoff 32A

Meninge medlemer: 

Philip Balfour 86D

Frederikke Lundgaard Thorsen 62A

Natalie Kristensten 82A

 

Ansvarsområder

Hver medlem i bestyrelsen står for et område som bliver aftalt internt i bestyrelsen. Hvis man har input eller gerne vil være med til specifikke ting så kontakt personen som står for området.

Kasper 78B (kontakt nummer kommer ud senere)

-Ansvarlige for Renovations området

– Overblik over alle ansvars områder

Frederikke 62A

– Udendørsarealer

– Hjemmesiden

Phillip 86D

– Mail respondant

– Kontakt til andre ansvarsområder

– Hjemmeside

Natalie 82A

-Sociale arragementer

-Fællesdag

Mikkel 32A

-Ansvarlige for renovations området

 

 

Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen og består af 5 bestyrelsesmedlemmer (herunder formand og næstformand) og 3 suppleanter. Formanden er valgt på generalforsamling, men yderligere poster, såsom referent og ordstyrer, fordeles på et konstituerende bestyrelsesmøde. Disse poster varierer efter behov.

Bestyrelsen er ansvarlig for kontakten til og samarbejdet med Kollegieboligselskabet(KBS), samt organisering og afvikling af kollegiets fællesdage. På fællesdage samles hele kollegiet om større opgaver på kollegiet samt generel vedligeholdelse. Det er bestyrelsen man kontakter hvis man har et (kollegierelateret) problem som man ikke selv kan løse – eksempelvis vandskade, klager, netværksproblemer og lignende.