Regler, Vigtige dokumenter og Vedtægter

På denne side finder du alle de vigtige dokumenter, der har relevans for dig som beboer på kollegiet.

Vær opmærksom på at referater fra samtlige udvalg – herunder bestyrelsen, findes under siden Udvalg.

Vedtægter (Regler for Foreningen)

Vedtægter

Vedligeholdelsesreglement 

vedligeholdelsesreglementer

Husorden (Regler for at bo på Kollegiet)

Husorden Andelskollegiet Glanshatten 2019

Beboerlageret

Regler for Beboerlageret

Øvrige relevante dokumenter

Energimærket

budget 2020

budget 2019

Grundplan

Kæledyrsblanket

Kæledyrsblanket


Referater Generalforsamlinger

Referat Generalforsamling 2021

referat ekstraordinært generalforsamling 30. juni 2020

referat ekstraordinær generalforsamling 26. november 2019

Generalforsamling referart 30.10.19

Generalforsamling referart 30.10.19

Generalforsamling referat 2018

Referat ekstraordinær generalforsamling Glanshatten 31-1-2019


Vedligeholdelsesplan og eventuel ombygning

Filerne som er vedhæftet nedenunder her, er en rapport over vedligeholdelses-planen og et udkast til mulig ombygning.

*Mødet er afholdt*
Disse filer vil være emne for møde den 22 maj kl 19, hvor alle er velkomne og har mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen vedrørende disse. Bestyrelsen vil forsøge at svare på alle spørgsmål, dem der imidlertid ikke kan svares på bringes videre til KBS.

Besigtigelsesnotat – BLOK 2

Omkostningskema – PPV budget UDFYLDT MPC og HS

Planforslag – farver