Vigtige dokumenter

På denne side finder du alle de vigtige dokumenter, der har relevans for dig som beboer på kollegiet. Vær opmærksom på at referater fra samtlige udvalg - herunder bestyrelsen, findes under siden Udvalg.
Vedtægter
Vedtægter pr. 26.11.19
Vedligeholdelsesreglement
Vedligeholdelsesreglemang pr. 26.11.19
Husorden
Husorden pr. 26.11.19
Kollegieorden
Generalforsamling referart 30.10.19 Kollegieorden 31-1-2019 Glanshatten administrationsaftale KBS
Øvrige relevante dokumenter
Kæledyrsblanket
Kæledyrsblanket
Referater Generalforsamlinger
Generalforsamling referart 30.10.19 Generalforsamling referat 2018 Referat ekstraordinær generalforsamling Glanshatten 31-1-2019
Vedligeholdelsesplan og eventuel ombygning
Filerne som er vedhæftet nedenunder her, er en rapport over vedligeholdelses-planen og et udkast til mulig ombygning. *Mødet er afholdt* Disse filer vil være emne for møde den 22 maj kl 19, hvor alle er velkomne og har mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen vedrørende disse. Bestyrelsen vil forsøge at svare på alle spørgsmål, dem der imidlertid ikke kan svares på bringes videre til KBS. Besigtigelsesnotat - BLOK 2 Omkostningskema - PPV budget UDFYLDT MPC og HS Planforslag - farver