Vigtige dokumenter

På denne side finder du alle de vigtige dokumenter, der har relevans for dig som beboer på kollegiet.

Vær opmærksom på at referater fra samtlige udvalg – herunder bestyrelsen, findes under siden Udvalg.

Vedtægter

Kollegieorden 31-1-2019

Glanshatten administrationsaftale KBS


Referat Generalforsamlinger

Referat-Generalforsamling-2018

Referat ekstraordinær generalforsamling Glanshatten 31-1-2019


De filer der komme inder her er vedligeholdelsesplan rapport og en skitse til forslag til en mulig ombygnin.

disse ting vil være emme for møde den 22 maj kl 19, hvor alle er velkomme og kan stille alle de spørgsmål de har og vi vil forsøge at svar på dem. dem vi ikke kan svar på tager vi vidre til kbs med

Besigtigelsesnotat – BLOK 2

Omkostningskema – PPV budget UDFYLDT MPC og HS

Planforslag – farver