Udvalg

På Glanshatten er der nedsat en række sociale udvalg. Herunder er selvfølgelig Bestyrelsen, som står for det administrative, og derudover er der et Barudvalg og et Haveudvalg, men man skal være velkommen til at foreslå nye udvalg for at skabe bedre sammenhold.