Velkommen til Andelskollegiet Glanshatten

Hvad er et andelskollegie ?

Andelskollegie betyder at kollegiet er et selvstændigt ejet kollegie, vi ejer selv grunden og bygningerne. Når man køber et værelse, ejer man en andel i kollegiet.

Der er ledige andele klar til nye beboer!

This is a cooperative student housing association, meaning that you buy a share of the association, translating into a room, a shared toilet (two persons) and a shared kitchen (four persons). This means that when you wish to leave the association, you have to sell your share onto a new resident, if you aren’t able to sell your share, you’d have to keep paying the resident fee.