Socialudvalget

Udvalget har til formål at afholde fester og social arrangementer for Kollegiet, udvalget er offecielt og kan derfor få midler fra Bestyrelsen og foreningen.

Forperson: Lone Bach

Kasserer: Jakob Søgaard

Mening medlemer af Udvalget: Freja Andersen, Mikkel Dirchhoff, Alexander Mehl-Ludvigsen og Anna Eline

Frivilige: Josh Madsen, L. Philip Balfour

Udvalget er åbent og der er muligher for at melde sig ind i udvalget og melde sig som frivilig.

Referater