Bestyrelsen

Bestyrelsen per 10. Oktober 2023

Formand: Josh Kallestrup Madsen 80C

Næstformand Freja Andersen 62B

Medlemmer: 

L. Philip Balfour 86D

Katrine B. Pedersen 64B

Frederik Z. Simonsen 30A

Freja Andersen 62B

Suppleanter

Elsebeth Klogborg Michelsen 62A 

Katrine Kragh Blume Dahl

Ansvarsområder

Hver medlem i bestyrelsen står for et område som bliver aftalt internt i bestyrelsen. Hvis man har input eller gerne vil være med til specifikke ting så kontakt personen som står for området.

Freja 34B

Sociale Medier

Katrine 64B

Sociale Medier

Josh 80C

Udendørs

Mail respondent

Phillip 86D

– Mail respondant

– IT

Frederik 30A

Vaskekælderen

Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen og består af 5 bestyrelsesmedlemmer (herunder formand og næstformand) og 3 suppleanter. Formanden er valgt på generalforsamling, men yderligere poster, såsom referent og ordstyrer, fordeles på et konstituerende bestyrelsesmøde. Disse poster varierer efter behov.

Bestyrelsen er ansvarlig for kontakten til og samarbejdet med Kollegieboligselskabet(KBS), samt organisering og afvikling af kollegiets fællesdage. På fællesdage samles hele kollegiet om større opgaver på kollegiet samt generel vedligeholdelse. Det er bestyrelsen man kontakter hvis man har et (kollegierelateret) problem som man ikke selv kan løse – eksempelvis vandskade, klager, netværksproblemer og lignende.