Bestyrelsen

Bestyrelsen per 31. Oktober 2022

Forperson: Thalia S. Søgaard 70B 

Næstformand:  L. Philip Balfour 86D

Meninge medlemer: 

Kasper Rasmussen 78B

Mikkel Nøhr Dirckhoff 32A

Josh Kallestrup Madsen 80C

 

Suppleanter:

Lone Bach Thygesen 68D

Elsebeth Klogborg Michelsen 62 A

Æressuppleanter: 

Salem (Kat) 70B

 

Ansvarsområder

Hver medlem i bestyrelsen står for et område som bliver aftalt internt i bestyrelsen. Hvis man har input eller gerne vil være med til specifikke ting så kontakt personen som står for området.

Kasper 78B 

–  Mail respondent

Josh 80C

– Diverse

Phillip 86D

– Mail respondant

– Hjemmeside

– Ansvarlige for Renovations området

Thalia 70B

-Sociale arragementer

-Fællesdag

– Kontakt til andre ansvarsområder

Mikkel 32A

-Vaskekælderen

 

Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen og består af 5 bestyrelsesmedlemmer (herunder formand og næstformand) og 3 suppleanter. Formanden er valgt på generalforsamling, men yderligere poster, såsom referent og ordstyrer, fordeles på et konstituerende bestyrelsesmøde. Disse poster varierer efter behov.

Bestyrelsen er ansvarlig for kontakten til og samarbejdet med Kollegieboligselskabet(KBS), samt organisering og afvikling af kollegiets fællesdage. På fællesdage samles hele kollegiet om større opgaver på kollegiet samt generel vedligeholdelse. Det er bestyrelsen man kontakter hvis man har et (kollegierelateret) problem som man ikke selv kan løse – eksempelvis vandskade, klager, netværksproblemer og lignende.